Společnost JXTG Nippon Oil & Energy vyrábí kvalitní motorové oleje, převodové oleje a provozní kapaliny. Navzdory tomu, že se snažíme, aby veškeré naše výrobky byly mimořádně spolehlivé, měly dlouhou životnost, přinášely co největší provozní úspory majitelům auta radost z jízdy našim zákazníkům, i tak někdy nastane okamžik, kdy s naším zbožím klient není spokojený. Přestože se snažíme těmto situacím předcházet, zcela vyhnout se jim nedá. Může se stát, že dodaný produkt nenaplňuje představy zákazníka nebo neodpovídá předepsaným specifikacím a normám.

Následující informace se Vám budou hodit v případě, že Vámi zakoupený výrobek nesplňuje Vaše očekávání, popřípadě jej chcete vyměnit za jiný produkt z našeho sortimentu.

Dojde-li k tomu, že i přes veškerou naši snahu se objeví jakýkoliv závažný problém, neváhejte nás kontaktovat e-mailem info@japaneseoil.eu, telefonicky na +420 607 539 156 nebo prostřednictvím online chatu, který se nachází na webové stránce vpravo dole.

 

Postup

1. Informujte nás, prosím, co nejdříve e-mailem, telefonicky nebo pomocí chatu.
2. Vyplňte příslušný dokument (reklamační list).
3. Reklamační list spolu s kopií faktury vložte do zásilky se zbožím, které chcete vrátit.
4. Odešlete zásilku na naši adresu.

Nebojte se říct NE!

Poničená zásilka při převzetí?

Věnujte maximální pozornost převzetí zásilky. Prověřte stav ochranné pásky a pečlivě zkontrolujte neporušenost obalu, v němž k Vám zboží putuje. Prohlédněte si přepravní karton, ověřte, zda není nikde zdeformovaný, popř. zda na něm nejsou stopy po vytečeném obsahu. K tomuto poškození může dojít během přepravy nebo nevhodnou manipulací dopravce. Jestliže při přebírání balíku zjistíte jakékoliv závady, tuto skutečnost oznamte neprodleně řidiči a poškozenou zásilku nepřebírejte.

Rychlé a efektivní

Vrácení nepoužitého zboží

Pokud nebudete se zakoupeným produktem z jakéhokoliv důvodu spokojeni, nabízíme Vám možnost jej vrátit. Nepoužité zboží můžete vrátit do 14 dní od vašeho nákupu, a to bez udání důvodu. Musí však být zasláno zpět na adresu prodejce v nepoškozeném obalu. Máte-li jakýkoli dotaz týkající se vrácení zboží, neváhejte nás kontaktovat.
Proces vrácení nepoužitého zboží Vám chceme maximálně usnadnit, je to záležitost, která netěší ani Vás, ani nás. Kontaktujte nás (zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail) a společně připravíme řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

Řídíme se českými zákony

Reklamace zboží

Nikdo z nás není neomylný a chyba se může přihodit i těm nejsvědomitějším. Omylům a nedorozuměním se snažíme předcházet, a pokud nějaké chyby nastanou, poučíme se z nich. Přesto občas může dojít k nedopatření zaviněnému naší společností. V takovém případě má klient možnost zakoupený výrobek reklamovat.
K Vaší reklamaci přistupujeme s respektem a odpovědností. O výsledku reklamace Vás budeme informovat nejpozději do 30 pracovních dní. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se reklamace, neváhejte nás kontaktovat.

Záruční lhůta

Délka záruky na prodávané zboží je pro koncového zákazníka, který jej kupuje pro osobní potřebu a pro potřebu své domácnosti, standardně 24 měsíců. Spotřebitelem není právnická osoba. Je-li zboží nakupováno na s.r.o., firmu nebo organizaci (tzv. na IČO), řídí se záruka obchodním zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 Sb. V takovém případě je doba záruky 6 měsíců a začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo na jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným zásahem, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením, nebo použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo s návodem k obsluze.
Poškození při nevhodném používání, nesprávné manipulaci nebo úmyslné poškození tedy nelze brát jako nárok na reklamaci. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení.

Potvrzení záruky a daňový doklad

Daňový doklad (faktura) je považován(a) za záruční list. Slouží k uplatnění reklamace a posíláme jej v zásilce spolu se zbožím.
Reklamační list

Reklamační list ve formátu PDF

Odebírat

Měsíční newsletter